Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom

Primena GIS-a, kao visoko sofisticirane moderne tehnologije za prikupljanje, čuvanje, upravljanje, analizu i prezentaciju prostornih podataka, u kombinaciji sa LBS tehnologijom (praćenje vozila) kojom je omogućeno daljinsko prikupljanje podataka o položaju vozila, parametrima vožnje i ponašanja vozila, postala je nezaobilazan alat bez koga je nemoguće optimizovati rad savremenog komunalnog preduzeća.

U želji da smanji troškove i poveća produktivnost, JKP Mediana Niš je izvršila analizu postojećeg sistema tj. kreirala evidenciju o vozilima, reonima i mestima za prikupljanje otpada. Osim ovoga, prikupljeni su i prostorni podaci koji se, pre svega, odnose na mape i podatke adresnog sistema (važna komponenta za praćenje realizacije, jer je moguće otkriti korisnike koji ne plaćaju uslugu odnošenja otpada). Prostorni podaci se koriste za izbor mesta na kojima će se prikupljati otpad.

Nakon ovoga, izvršena je optimizacija koja se odnosila na:

  • raspored kontejnera, na osnovu broja korisnika i količini odnešenog otpada
  • broj, veličinu i oblik reona na osnovu raspoloživih vozila, vremena obilaska i pređenog puta vozila
  • rute kojima vozila JKP Mediana treba na optimalan način da obiđu reone i odvezu otpad na deponiju

 

prikaz pozicije kontejnera i njihovog odvoženja u MobTrack:24 aplikaciji

prikaz rada hidraulične dizalice

kontrola stepena izvršenosti radnog naloga

Uvođenjem sistema za praćenje vozila MobTrack:24 pod kontrolu su stavljena vozila koja se koriste, sprečene su razne vrste zloupotreba i dobijena je precizna informacija o realizaciji planiranih aktivnosti. Sistem je uveden u oktobru 2011. godine, a nakon šest meseci napravljena je analiza koja je pokazala sledeće rezultate:

  • praćenje realizacije radnih naloga povećano za 30% - pre uvođenja sistema 66%, sada 99%
  • broj moto sati povećan za 11%
  • smanjena prosečna potrošnja goriva i napravljena ušteda od 9,6% u količini potrošenog goriva
  • smanjen broj incidenata
  • onemogućeno korišćenje vozila u privatne svrhe
  • smanjeni troškovi održavanja
  • uočeni su korisnici koji nelegalno koriste komunalne usluge