MOBILEYE

Mobileye

Mobileye je napredni sistem za smanjenje rizika od sudara koji koristi veštačke vizuelne senzore kako bi sagledao prostor ispred vozila i vizuelnim i audio upozorenjima skrenuo pažnju vozaču na potencijalnu opasnosti. Sa pravom, ovaj sistem koriste vodeći proizvođači u auto-industriji.

Ovaj sistem može:

  • Identifikovati vozila, bicikliste i pešake na putanji vozača
  • Upozoriti vozača na potencijalnu opasnost
  • Detektovati oznake/linije na putu, saobraćajne znake za ograničavanje brzine vožnje

Sve ove mogućnosti čine Mobileye izuzetno preciznim i naprednim sistemom koji pomaže vozačima. Flote vozila koje koriste Mobileye sistem mogu primetiti gotovo odmah nakon instalacije razliku, jer vozači postaju svesni svog ponašanja (stila vožnje) i započinju sa korigovanjem istog. Osim ovoga, usled korigovanog stila vožnje flote vozila pokazuju tendenciju smanjenja potrošnje goriva i do 15%, ali i sudarima koji su posledica napuštanja vozne trake (smanjenje od 43%).

mobileye logo

Mobileye funkcioniše kao zaseban sistem, ali se takođe može integrisati sa MobTrack:24 čime se postiže da se podaci sa Mobileye sistema mogu pratiti u realnom vremenu posredstvom MobTrack:24 aplikacije. Na ovaj način, postiže se veća vidljivost kada je u pitanju ponašanje vozača čime se smanjuju troškovi goriva i održavanja vozila.

Prednosti Mobileye sistema ogledaju se u:

  • Upozoravanju vozača na vreme kako bi mogli da odreaguju i na taj način izbegli sudare
  • Poboljšavanju stila vožnje (vozači postaju svesni svojeg ponašanja tj. vozačkih navika)
  • Smanjenju premija osiguranja vozila (ako je ova opcija dostupna)
  • Lakoj i brzoj instalaciji
  • Jednostavnom treningu vozača
  • Lakoj integraciji sa ostalim sistemima (MobTrack:24)

 

UPOZORENJE NA OPASNOST OD SUDARA SA PEŠACIMA ILI BICIKLISTIMA
Pešaci i biciklisti su najugroženiji učesnici u saobraćaju, često teško prepoznatljivi za vozače. Mobileye upozorava vizuelnim i audio alarmima do 2 sekunde pre predstojećeg sudara sa pešakom ili biciklistom.

pesaci 1

pesaci 2

 

UPOZORENJE NA OPASNOST OD SUDARA SA VOZILOM ISPRED
Sudar sa vozilom ispred je jedna od najčešćih nesreća izazvanih nepažnjom vozača. Mobileye kontinuirano skenira oblast ispred vozila, otkrivajući sve vrste vozila na putu, uključujući i motocikle.

fcw 1

fcw 2

 

 

NAPUŠTANJE VOZNE TRAKE (NENAMERAN PRELAZ PREKO LINIJE)
Nenameran prelazak u susednu traku je vodeći uzrok ozbiljnih saobraćajnih nesreća. Fatalni sudar može se desiti u sekundi. Ovaj sistem je u mogućnosti da otkrije iscrtane linije na putu i identifikuje kada vozilo izlazi iz svoje vozačke trake bez uključenog pokazivača pravca. Odmah se daje vizuelni i audio alarm kako bi se vozač upozorio na neophodnost vraćanja u svoju traku.

lane departure 1

 

ODRŽAVANJE SIGURNOG RASTOJANJA
Održavanje bezbedne udaljenosti između dva vozila je od izuzetne važnosti. Ako vozilo ispred naglo zakoči, bezbedna udaljenost omogućava vozaču dovoljno vremena da se zaustavi na vreme i izbegne sudar. Mobileye pruža vizuelno i audio upozorenje ako rastojanje postane nesigurno.

headway 1

headway 2

 


INDIKACIJA OGRANIČENJA BRZINE
Mobileye je razvio funkciju prepoznanja saobraćajnih znakova za ograničenje brzine koja vozača obaveštava ukoliko premašuje postavljeno ograničenje brzine.

speed limit 1

speed limit 2