ALL NEWS

Mobile Solutions predstavio MobTrack:24 sistem predstavnicima lokalnih samouprava i javnih preduzeća u BiH...

Prema istraživanju slovenačkog Ergo Instituta Mobile Solutions i dalje je jedan od vodećih provajdera usluge Fleet managementa u Srbiji...

Šta smo za svoje korisnike razvili u 2014. godini?

Na LBS 2014 kongresu u Beču predstavljen rad Data models for moving objects in Road networks - implementation and experiences...

Praćenje objekata na vodi

September 07th, 2013

U ponudi su i hermetički zatvoreni GPS uređaji za praćenje objekata koji se kreću po vodi ili u uslovima pojačane prašine...

Latest news

Contact